• مرحله گردآوری داده‌های مطالعه پرلز و لیترسی 2016 شروع شد.
  مرحله گردآوری داده‌های مطالعه پرلز و لیترسی 2016 شروع شد.

 • تغییر مکان برگزاری کارگاه هماهنگ کنندگان و مجریان پرلز 2016
  مکان برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی هماهنگ‌کنندگان و مجریان پرلز 2016 به باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان کمالی، خیابان کاشان تغییر یافت

 • كارگاه هماهنگ‌كنندگان و مجريان مرحله اصلي پرلز و ليترسي 2016 در 19 اسفند 1394 برگزار خواهد شد
  كارگاه هماهنگ‌كنندگان و مجريان مرحله اصلي پرلز و ليترسي 2016 در 19 اسفند 1394 برگزار خواهد شد

 • برگزاري ششمين كنفرانس بين‌المللي پژوهش در داده‌هاي انجمن بين‌المللي پيشرفت تحصيلي
  ششمين كنفرانس بين‌المللي پژوهش در داده‌هاي انجمن بين‌المللي پيشرفت تحصيلي (‌IEA) از 24 تا 26 ژوئن 2015 در شهر كيپ‌تاون آفريقاي جنوبي با مشاركت دانشگاه ويكتورياي اين كشور برگزار شد.

 • فراخوان تلفيق سوالات ملي به پرسشنامه‌هاي پيشينه‌اي تيمز و پرلز
  مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز در نظر دارد كه برخي از سوالات مرتبط با مسائل آموزش و پرورش ايران را در قالب سوالات ملي به پرسشنامه‌هاي بين‌الملليِ پيشينه‌اي تيمز و پرلز بيفزايد.

 • مجموعه سوالات قابل انتشار تيمز و پرلز 2011 منتشر شد.
  مجموعه سوالات قابل انتشار تيمز و پرلز 2011 در قالب سه مجلد مجزا منتشر شد.

 • بارگزاري فايل‌‌ داده‌هاي دفترچه‌ها و پرسشنامه‌هاي تيمز و پرلز در سايت
  فايل‌هاي پرسشنامه‌هاي دانش‌آموز، معلم، مدير و والدين همه دوره‌هاي تيمز و پرلز در سايت مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز بارگذاري شد.

 • گزارش ظرفيت‌هاي مطالعات تيمز و پرلز در شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش
  در جلسه شوراي معاونان نتايج مطالعات تيمز و پرلز بررسي شد

آشنایی با روند مطالعات تيمز و پرلز :
" طراحي و هدايت و مديريت مطالعات تيمز و پرلز "
طراحي و مديريت مطالعه تيمز و پرلز با انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) در آمستردام هلند است. هدايت علمي مطالعه تيمز و پرلز را مركز بين المللي مطالعه (TIMSS International Study Center) در دانشگاه بوستون آمريكا, دانشكدة علوم تربيتي به عهده دارد. برنامه ريزي و كنترل مراحل مختلف نمونه گيري مطالعه تيمز و پرلز را مركز آمار كانادا (Statistics Canada) انجام مي دهد. بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي مختلف, توسط مركز پردازش داده ها DPC در هامبورگ آلمان صورت مي گيرد. مديديت و اجراي مطالعة تيمز و پرلز در كشور هاي عضو : كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه از طريق ”هماهنگ كننده هاي ملي“ مطالعه National Research Coordinator (NRC ) در نشست هاي منظم آموزشي و تخصصي با مراحل و شيوه هاي انجام اين مطالعه آشنا مي‌شوند. اين افراد مسئول هماهنگي ، سازماندهي و اجراي عمليات مطالعه در كشور خودشان هستند. در كشور ايران مديريت و اجراي مطالعات تيمز و پرلز در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز) انجام مي گيرد. هدف از مطالعات TIMSS و PIRLS : مقايسه روند عملكرد نظام هاي آموزشي كشور هاي شركت كننده در ابعاد مختلف و در طول دوره هاي مختلف. يافتهها و اطلاعات بدست آمده از مطالعات تيمز و پرلز منبع مهم و تعيين كننده براي كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت نظامهاي آموزشي كشورها در مقياس ملي و بينالمللي و ارائه راه كارهاي برخاسته از نتايج پژوهشي در بهبود فرآيند ياد دهي ـ ياد گيري است.
 ٠١:٢٤ - 1392/10/28 - نظرات : ٩متن کامل >>