• برگزاری نشست ارائه یافته‌های تیمز 2015
  یافته‌‌های مطالعه تیمز 2015 منتشر شد

 • انتشار یافته‌های مطالعه تیمز 2015 در آذر ماه
  نتایج مطالعه بین‌المللی تیمز 2015 در ایران همزمان با انتشار بین‌المللی نتایج و هفته پژوهش منتشر می‌شود

 • کارگاه آموزشی تحلیل داده‌های مطالعات بین‌المللی تیمز و پرلز
  اولین کارگاه از سلسله کارگاه‌‌های آموزشی مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز در هفته پژوهش 95 و در تاریخ 25 آذرماه 95 برگزار می‌شود.

 • برگزاري هفتمين كنفرانس بين‌المللي پژوهش در داده‌هاي انجمن بين‌المللي پيشرفت تحصيلي
  هفتمين كنفرانس بين‌المللي پژوهش در داده‌هاي انجمن بين‌المللي پيشرفت تحصيلي (‌IEA) از 28 تا 30 ژوئن 2017 در شهر پراگ جمهوری چک با مشاركت دانشگاه چالز اين كشور برگزار می‌شود.

 • برگزاری میزگرد بیم‌ها و امید‌های نظام آموزشی
  میزگرد بیم‌ها و امید‌های نظام آموزشی برگزار شد

آشنایی با روند مطالعات تيمز و پرلز :
" طراحي و هدايت و مديريت مطالعات تيمز و پرلز "
طراحي و مديريت مطالعه تيمز و پرلز با انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) در آمستردام هلند است. هدايت علمي مطالعه تيمز و پرلز را مركز بين المللي مطالعه (TIMSS International Study Center) در دانشگاه بوستون آمريكا, دانشكدة علوم تربيتي به عهده دارد. برنامه ريزي و كنترل مراحل مختلف نمونه گيري مطالعه تيمز و پرلز را مركز آمار كانادا (Statistics Canada) انجام مي دهد. بررسي صحت داده هاي دريافتي از كشورهاي مختلف, توسط مركز پردازش داده ها DPC در هامبورگ آلمان صورت مي گيرد. مديديت و اجراي مطالعة تيمز و پرلز در كشور هاي عضو : كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه از طريق ”هماهنگ كننده هاي ملي“ مطالعه National Research Coordinator (NRC ) در نشست هاي منظم آموزشي و تخصصي با مراحل و شيوه هاي انجام اين مطالعه آشنا مي‌شوند. اين افراد مسئول هماهنگي ، سازماندهي و اجراي عمليات مطالعه در كشور خودشان هستند. در كشور ايران مديريت و اجراي مطالعات تيمز و پرلز در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش (مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز) انجام مي گيرد. هدف از مطالعات TIMSS و PIRLS : مقايسه روند عملكرد نظام هاي آموزشي كشور هاي شركت كننده در ابعاد مختلف و در طول دوره هاي مختلف. يافتهها و اطلاعات بدست آمده از مطالعات تيمز و پرلز منبع مهم و تعيين كننده براي كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت نظامهاي آموزشي كشورها در مقياس ملي و بينالمللي و ارائه راه كارهاي برخاسته از نتايج پژوهشي در بهبود فرآيند ياد دهي ـ ياد گيري است.
 ٠١:٢٤ - 1392/10/28 - نظرات : ١٠متن کامل >>