تيمز 1999

گزارش‌ها

 

ابزار‌هاي گرد‌آوري داده‌ها

پايه هشتم

  • پرسشنامه‌ پيشينه‌اي دانش‌آموز
  • پرسشنامه دبير علوم
  • پرسشنامه دبير رياضي
  • پرسشنامه مدرسه (مدير)

 

فايل داده‌ها

پايه هشتم