اين صفحه مخصوص مطالعات تيمز و نيومرسي 2015 است.

براي كسب اطلاع درباره مطالعات پرلز و ليترسي به صفحه مخصوص آن مراجعه كنيد.

 

نامه مستند سازي زمان‌بندي مراحل تيمز و پرلز

 

فايل‌هاي آموزشي كارگاه توجيهي آموزشي هماهنگ‌كنندگان و مجريان تيمز و نيومرسي 2015 و پرلز و ليترسي 2016

 

 

راهنماهاي مجريان و هماهنگ‌كنندگان تيمز و پرلز

راهنماهاي مجريان و هماهنگ‌كنندگان به‌صورت چهار فايل مجزا تنظيم شده است. در هر يك از مطالعات يك راهنما مختص هماهنگ‌كنندگان استاني و يك راهنما مربوط به مجريان مطالعات وجود دارد. مطالعه دقيق راهنماهاي مرتبط براي اجرا و هماهنگي مطالعات لازم است.

راهنماي هماهنگ‌كنندگان استاني مرحله مقدماتي پرلز و ليترسي 2016

راهنماي مجريان مرحله مقدماتي پرلز و ليترسي 2016

راهنماي هماهنگ‌كنندگان استاني مرحله اصلي تيمز و نيومرسي 2015

راهنماي مجريان مرحله اصلي تيمز و نيومرسي 2015

 

فايل‌هاي قابل دريافت
   دانلود : تعداد_كلاس‌هاي_استان‌ها.xlsx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : قالب_برنامه.xlsx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : Form_2._School_G8_.modified.xlsx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : Form_1._School_G4_.modified.xlsx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : Form_4._teacher_and_student_G8.xlsx           حجم فایل 55 KB
   دانلود : Form_3._teacher_and_student_G4.xlsx           حجم فایل 54 KB
   دانلود : راهنمای_هماهنگ_کننده_تيمز_2015.pdf           حجم فایل 418 KB
   دانلود : راهنماي_هماهنگ_كننده_پرلز_2016.pdf           حجم فایل 547 KB
   دانلود : راهنماي_مجري_پرلز_2016-مقدماتي.pdf           حجم فایل 427 KB
   دانلود : راهنمای_مجری_آزمون_تیمز_2015.pdf           حجم فایل 495 KB
   دانلود : minister_letter.pdf           حجم فایل 247 KB